FAST Projesi Vizyonu ve Misyonu

FAST Projesi Vizyonu ve Misyonu

FAST PROJESİNİN YOLA ÇIKIŞ AMAÇLARI VE HEDEFLERİ

FAST bütünsel bir sigara bırakma yöntemidir. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak planlanmıştır. Farkına varmak ve insanlara sigara karşısında çaresiz olmadıklarını en kapsamlı ve etkili şekilde sunmak için geliştirmiş olduğumuz metodlar topluluğudur. Projede sigarayı bırakan ve eğitim alan kişilerin diğer içicilere yardım etmesi temel amaçlarımız arasında yer alır. 

FAST Türkiye olarak Uzm. Dr. Mustafa Dinç önderliğinde daha sağlıklı Türkiye amacıyla ülke vatandaşlarımızın sigara bırakma süreçlerinde yardımcı oluyoruz. Bu konuda geliştirmiş olduğumuz Bütünsel Sigara Bırakma Yöntemi ile maksimum verim elde etmeye çalışmaktayız.

Misyon

Sigara bağımlısı ülke vatandaşlarımızın sigarayı bırakması ve erken safhada gençlerimizin bağımlı olmadan sigarayı tanımasını amaçlamaktayız. Üstlendiğimiz en temel misyon ise her türlü yöntemi denemiş fakat bir türlü sigarayı bırakamamış bağımlılarımıza en hızlı ve kolay yoldan Bütünsel Sigara Bırakma Yöntemi ise sigarayı bıraktırmak.


Vizyon

Geliştirmiş olduğumuz yönlemle dünyada en fazla sigarayı bıraktıran toplumsal hareket olmak amacındayız. Uzm. Dr. Mustafa DİNÇ'in yönetiminde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bulduğumuz her önemli bulguyu uluslararası akademik platformlarda karşılıksız yayınlayacağız. 


FAST, sigarasız yaşamın keyfini sürmek için bilinçaltını yeniden ve kalıcı formatlama projesidir. Toplumsal bakış açısı, edinilmiş davranışları zamanla doğal görebilir. Biyolojik silahın kullanımı toplumda yüzde altmışlar seviyesinde iken doğup büyüyen bir çocuk veya genç henüz sigarayı tanımadan, farkında olmadan algılarla tanışır. Sigara algısı genelde ‘’herkes içiyor, babam içiyor, doktorum ve öğretmenim içiyor kötü olamaz’’ gibi algılardan oluşur. Farkındalık kazanarak sigara bağımlılığının çöreklendiği yerleri tespit edip onları formatlamak tedavinin ve projenin en özellikli ve fark yaratan kısmıdır.

FAST, problemi temelinden ele alan bütünsel bir tıp yaklaşımdır. İnsanı oluşturan Ruh-Beden-Zihin-Duygu bölümlerinin hepsine noksansız yaklaşımı benimser. İnsanı bütün olarak görür. Dünya’nın 1 numaralı katili olan sigara karşısında proaktif, değişime ve gelişmeye açık bir isyan ve kardeşlik adımıdır.

FAST protokolünün üç temel ayağı vardır. Birincisi eğitim seminerleridir. Eğitim seminerinde, biyolojik silahın bilinmedik tarihsel ve toplumsal yönü, toplumda ki algısal süreçler, insan beyninin bilinç ve bilinçaltı özellikleri aktarılır ve bağımlılığa farklı bir açıdan yaklaşım gösterilir. Kinezyolojik test sonucuna göre hastaya hangi tedaviler uygulanmalı karar verilir. Hastada tedaviye karşı psikolojik blokaj varsa bunların tedavisi ve ev ödevleri gösterilir. Sigara bağımlılığı tedavisinden önce, daha önemli bir alt sebep tespit edilirse (kilo, alerji, çözülmemiş iç çatışma, öz güven eksikliği vb.) bunlar hakkında hastaya bilgi verilir. Seminerler sırasında formatlama yöntemleri (MFT, göz hareketleri gibi) eğitimi ve pratik uygulamaları gösterilir.

FAST’ in diğer ayağı sosyal projelerdir. Bazen sigaraya başlamamak bırakmaktan daha zordur. Nedeni toplumda yoğun olarak sigara içilmesinin algısal bir illüzyon oluşturmasıdır. Kişinin bırakmış halde kalması için sosyal projelerde aktif yer alması ile bırakma davranışı kalıcı hale getirilir hem de biyolojik silahın ’’yerine’’ olumlu ve pozitif alışkanlıklar kazandırılır. İnsan dinamik bir hayat yaşar. Her gün yeni stres faktörleri ile karşılaşır. Mukavemeti sarsılabilir veya sabır fıçısı dolabilir. Bunu aşmanın birçok yolunun olduğu karşılıklı paylaşım ve etkileşimle gösterilebilir.

Sigara kişinin hayatından 20 yılını ve cebinden yaklaşık 300 bin TL’sini alır. Türkiye’de, günümüz verilerine göre sigara kullanan kişi sayısı yüzde otuzu (%32) aşmaktadır. Biz bu oranı %13'ün altına indirmeyi hedefliyoruz. İşte bizim hedefimiz bu. Bu iki oran arasındaki rakam en az on milyon kişidir. On milyon kişinin, sigara yüzünden ortalama yirmi yıl erken öleceğini düşünürsek, onları sigaradan kurtarmanın ülkemiz ve insanlık adına ne kadar kutsal bir görev olduğunu anlayabilirsiniz. Bu projenin hedefi, sigara kullanan kişi oranını yüzde on üçün altına indirmektir. Bu da, on milyon insanın hayatına dokunmaya ve ülke ekonomisine yirmi trilyon TL den fazla kazandırmaya tekabül etmektedir.


Bu hedefe giderken hayal ortaklarına ihtiyacımız var. Sigara içen/içmeyen, doktor veya sağlıkçı olan/olmayan herkesin desteğine ve özverisine ihtiyacımız var. Sigara bırakmanın süpermarketi ve açık büfesi olan bir bırakma modeli inşa etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz ülkemizi sigara belasından kurtarmaktır.


Uzm. Dr. Mustafa Dinç - FAST Sigara Bırakma Projesi